PROJE TEKLİF DİLEKÇESİ


T.C.
Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne
                                                        Konya
Tezsiz yüksek lisans öğrencisiyim. Aşağıda belirtmiş olduğum konulardan bir tanesi hakkında proje hazırlamak istiyorum.
Gereğini arz ederim.


Adres:………………………….                                  İsim:…………………………
………………………………....                                 Numara:……………………...
…………………………………                                 Bölüm:……………………….
Telefon:………………………...                                 İmza:…………………………

Proje konuları:

1.       
2.       
3.       
4.       
5.